• اطلاعیه واریز شهریه

    بدین وسیله به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند باتوجه به دستور اکید سازمان مرکزی دانشگاه  جامع علمی – کاربردی درخصوص پرداخت شهریه ترم جاری ،مقتضی است حداکثر تامورخه 6/2/93 نسبت به واریزشهریه خوداقدام نمائید.بدیهی است عواقب ناشی از عدم پرداخت به موقع شهریه ازجمله عدم ارائه خدمات آموزشی    و   حذف دروس انتخابی برعهده دانشجوی گرامی می باشد .

  • قابل توجه دانشجويان رشته مكانيك

    آزمون طراحي قالب (پلاستيك)استاد سيفي روزپنجشنبه مورخه 12/2/93تاآخرجزوه اول برگزارخواهدشد شركت كليه دانشجويان مربوطه الزامي است.  

  • قابل توجه دانشجويان رشته معماري

    بدينوسيله به اطلاع مي رساند كلاس "سازه هاي بتني" دكتر محمدرضا سليماني نژاد در روزهاي دوشنبه ،ساعت 20-30/18 در كلاس 409 داير خواهد شد.حضور كليه دانشجويان در اين كلاس الزامي مي باشد.