• قابل توجه کلیه دانشجويان گرامی مرکز

    بدین وسیله به اطلاع می رساند جهت قطعي شدن انتخاب واحد خود تا ساعت 24 مورخ 26 اسفند ماه شهريه خود را بطور كامل از طريق سامانه سجاد پرداخت نمائيد.در غير اينصورت عواقب ناشي بعهده دانشجو خواهد بود.

  • قابل توجه دانشجويان استاد يوسفلي

    بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند جلسه توجيهي واحد كارآموزي و پروژه با استاد يوسفلي در روز جمعه مورخ 23/12/92 ساعت 11 برگزار مي گردد. لازم به ذكر است حضور كليه دانشجويان الزامي مي باشد و مي بايست قبل از حضور در جلسه كليه فرم هاي مربوطه را تهيه و تكميل نمايند.

  • قابل توجه دانشجويان استاد مصطفي خداوردي

    بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم  مي رساند كلاس هاي استاد مصطفي خداوردي در تاريخ 16/12/1392(روز جمعه) برگزار نخواهد شد. كلاس هاي جبراني متعاقبا" با هماهنگي استاد و دانشجويان برگزار خواهد شد.