• اطلاعیه ساعت امتحانات نیمسال تابستان

  به اطلاع كليه  دانشجويان پودمانيها مير ساند امتحانات نيمسال جاري(نيمسال تابستان سال تحصيلي93-92 ) در يك نوبت ساعت17-15 برگزار مي گردد و همچنین به اطلاع دانشجویان ترمی می رساند امتحانات نيمسال جاري(نيمسال تابستان سال تحصيلي93-92 ) در يك نوبت ساعت11- 9 برگزار مي گردد  ساعتهاي خارج از موارد فوق براي دروس عملي ،آزمايشگاهي ،كارگاهي و غيره فرماليته بوده و امتحان آن با استاد مربوطه  در سر كلاس درس هماهنگ مي گردد .

 • قابل توجه دانشجویان استاد یوسفلی

  به اطلاع کلیه دانشجویان استاد یوسفلی که درس پروژه و کارآموزی با ایشان اخذ نموده اند می رساند گزارشات خود را تا پایان روز 13 شهریور به آدرس ایمیل yousefli.alireza@gmailcom ارسال نموده و منتظر پاسخ جهت مراحل بعدی از همین کانال باشند.

 • قابل توجه دانشجويان استاد مهدي رنجبر

  دانشجوياني كه واحد درسي كارگاه لينوكس با استاد رنجبر دارند امتحان تئوري وعملي واحد درسي فوق در مورخه 9/6/93 ساعت 15 در سايت 2 برگزار مي گردد . 

 • اطلاعیه زمان حذف پزشکی امتحانات نیمسال تابستان

  به اطلاع ميرساند جهت انجام حذف پزشكي وثبت درخواست تجديد نظر برگه امتحاني در نيمسال تابستان سال تحصيلي93-  92 در سامانه آموزشي سجاد مراتب به شرح ذيل ميباشد.( لازم به ذكر است مدارك ومستندات حذف پزشكي48 ساعت بعد از هر امتحان بايد ارائه گردد): مهلت ثبت حذف پزشكي توسط امتحانات مركز :  30/5/93 لغايت 9/6/93***** مهلت ثبت درخواست تجديد نظر برگه امتحاني توسط دانشجویان ترمی:1/6/93 لغايت 19/6/93***** مهلت ثبت درخواست تجديد نظر برگه امتحاني توسط دانشجویان پودمانی:15/6/93 لغايت 28/6/93